سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی سایت

سفارش جدید از وب سایت خود

شروع

0$

با تشکر از شما ،سفارش شما با موفقیت ثبت شد و همکاران ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

نوع سایت

بسته به نیاز شما نوع وب سایت خود تون را انتخاب کنید

وب سایت شرکت یا تک صفحه ای

وب سایت دانلودی

وب سایت گیم و سرگرمی

وب سایت فروشگاهی

وب سایت خبری

- +
1

وب سایت ویدئو و عکس

شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

طراحی سایت توسط CMS ها و یا برنامه نویسی حرفه ای ؟

شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

Type of application

2D game only

شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

Game Design


شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

Targeted devices

شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

Designشما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

CMS

- +
1
شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

Last details
شما نیاز به انتخاب یک آیتم برای ادامه سفارش دارید

گام بعدی

و سرانجام قسمت پایانی

حدود هزینه ای که باید پرداخت نمایید


Discount :

ثبت سفارش